Liv i Sverige - logo

delas ut varje år

trampcykelprisetLiv i Sveriges hederspris delas årligen ut till någon av "de kulturens trampcyklister som ständigt, långt från allfarvägarna, spårar upp medmänniskor som har mycket att berätta om sitt liv, om sin hemtrakt, om sina drömmar", som det står på plaketten. Priset delas ut vid föreningens årsmöte och har hittills haft följande mottagare: Britt Söderholm, Ulf Ärnström, Erik Ransemar, Karin Stensson, Yngve Ryd, Eva Dahlström, Läsarnas egna sidor/Hemmets journal, Ann-Katrin Tideström, Radioprogrammet Karlavagnen, Per Gustavsson, Bertil Söderström, Monika Moberg, Göran Lundin, Jenny Eklund, Bernt-Olov Andersson, Charlotte Pauli, Kurt-Göran Öberg, Rose-Marie Lindfors, Torgny Karnstedt, Gunilla Lundgren och Robert Nyberg.

2016 års Trampcyklist är Bengt af Klintberg, Lidingö.

Trampcykelpriset 2018

Trampcykelpriset går i år till Ulf Palmenfelt från Visby för sitt kunskapsspridande om muntligt och folkligt berättande och för att han inspirerar andra att berätta sina historier.

Ulf Palmenfelt är folklorist och professor emeritus i etnologi vid Uppsala universitet, campus Gotland. Han var en av de ansvariga för universitetskurser i muntligt berättande i Ljungby, de första i sitt slag som kombinerade teori med praktiskt berättande.

Vid sidan av sin akademiska karriär är han ständigt efterfrågad som folkbildare på bibliotek, hembygdsgårdar, berättarfestivaler, föreningsmöten, årsmöten, konferenser och seminarier. Han berättar sagor, sägner och egna historier. Vad är egentligen en berättelse och varför berättar vi för varandra? Vidare föreläser han också också om folktro, mylingar, bäckahästar och skogsrån.

Under 16 år turnerade Palmenfelt över hela Sverige och föreläste på skolor samtidigt som han samlade in historier som cirkulerade på skolgården. Detta har senare resulterat i två böcker fyllda med barns historier om Bellman, en samling spökhistorier med titeln Gröna handen samt Den mystiske pissaren och andra historier från skolans värld.

Ytterligare en insats i Liv i Sveriges anda är boken Berättade gemenskaper – individuella livshistorier och kollektiva tankefigurer där 132 pensionerade Visbybor fått berätta om sina liv. Hans största verk hittills är samlingsvolymen Folksagan i Sverige skriven tillsammans med Per Gustavsson. "Insamlarna," "Berättarna" och "Berättelserna" omfattar sammanlagt 1987 sidor och kom ut 2017.

För sina folkbildande insatser har han utöver Trampcykelpriset tilldelats flera utmärkelser, bland annat det främsta berättarpriset i landet Mickelpriset (tillsammans med Ebbe Schön 1999) och han har även belönats av Kungliga Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur (2014) för "ett värdefullt folkloristiskt författarskap och för hans arbete för att stärka folkloristikens ställning”.

Trampcykelpriset 2017

Styrelsen för föreningen Liv i Sverige har enhälligt beslutat att tilldela Helmi Jönestam i Linköping 2017 års Trampcykelpris.

Hon får priset av främst tre skäl:

* För sitt outtröttliga arbete med att förmå andra människor att berätta. Nästan alla nya medlemmar från Linköpingstrakten hittar till Liv i Sverige efter att ha deltagit i Helmi Jönestams skrivargrupper på Senioruniversitetet eller någon av hennes studiecirklar. Många av kursdeltagarna i våra egna kurser anmäler sig efter att ha uppmuntrats av henne.

* För sitt arbete med att få även nya svenskar att berätta om sina liv. Hon är själv både nyfiken på och aktiv i integrationsarbetet, det vill säga kommunikationen mellan människor med olika bakgrund. Det temat kretsar för övrigt också hennes egen femte bok kring.

* För sitt arbete med att uppmärksamma äldre i samhället, för att synliggöra de friska och aktiva pensionärerna och skapa möjlighet för dem att förmedla sina erfarenheter. För detta tog hon bland annat initiativ till - och var redaktör för - boken Möjligheternas tid – livet efter 65, för ett par år sedan.

Vi är glada att Helmi Jönestams bok Rör mig inte, se mig bara, som kom 2010, ingår i Liv i Sveriges bokserie.

Liv i Sverige den 18 mars 2017

 

Trampcykelpriset 2016

Bengt af Klintberg, Lidingö

Styrelsen för föreningen Liv i Sverige har beslutat att 2016 års Trampcykelpris ska gå till författaren, poeten, dramatikern, folkloristen med mera Bengt af Klintberg.

Han får priset främst för hur han har lyckats fånga det folkliga berättandet genom att samla in såväl gamla som nya folksägner. Det har resulterat i ett antal böcker och inte minst i radioprogrammet Folkminnen, där lyssnarna fått berätta sägner, burna från generation till generation, från sina egna hemtrakter.

Vi har också fastnat för hans berättarglädje, hans breda och varierande författarskap och hur han har lyckats samla de vandringssägner som vi alla känner igen och kanske till och med har varit delaktiga i att föra vidare.

Han har gjort oss uppmärksamma på denna muntliga berättartradition som på sitt sätt speglar vår samtid genom att hämta näring i de orosmoment som för tillfället omger oss i vårt samhälle.

Bengt af Klintberg är således en värdig pristagare, i en förening som vill ge utrymme åt även de berättelser som annars inte har något forum.

Liv i Sveriges styrelse den 26 januari 2016 gm Ingrid Sjökvist, ordförande

Trampcykelpriset 2015

Robert Nyberg, Stockholm

Årets vinnare, Robert Nyberg, är en värdig pristagare eftersom han i ord och bild ständigt berättar om och arbetar för samhällets utsatta, de som inte syns, som ingen lyssnar på. Med sin satir som biter underifrån, med humor, finess och fingertoppskänsla levererar han välbehövlig kritik mot dumhet och översitteri.

De senaste tjugo åren har han arbetat på heltid med samhällskommentar i fack- och dagspress från sin bas i Farsta i södra Stockholm. Han är också barnboksillustratör, utställare och föredragshållare. Vi känner alla igen hans bilder, har skrattat åt dem och visat dem för släkt, vänner och arbetskamrater. Idéerna verkar inte sina, vilket kan bero på att grunden för satiren ökar.

Vår förhoppning är att vi kan bidra till att uppmuntra Robert Nyberg att fortsätta under många år till, eftersom vårt behov av honom är stort.

Liv i Sveriges styrelse genom Stefan Estby
den 28 januari 2015

Trampcykelpriset 2014

Gunilla Lundgren, Stockholm

Liv i Sveriges hederspris Trampcykeln, det 20:e i ordningen, går i år till författaren Gunilla Lundgren. I mer än fyrtio år har hon arbetat som pedagog och författare i Rinkeby och tagit fram böcker och filmer i samarbete med barn och ungdomar i denna stadsdel där det lär talas mer än hundra språk. Den första boken, ”Maritza, en zigenarflicka”, kom 1972. Under åren har det blivit inte mindre än 21 ”Rinkebyböcker”. I den senaste, ”Rinkeby 163, världens by” 2013 har hon fått 300 barn att ge en tänkvärd bild av sin hembygd. Gunilla Lundgren har också sammanställt flera mångspråkiga antologier, bl.a. ”I denna vida värld” med dikter och sånger på 64 av de språk som nu talas i Sverige. Hon har även deltagit i ett nu drygt femtonårigt samarbete mellan barn i kåkstäder i Sydafrika och barn i Rinkeby vilket har lett till fyra böcker. Gunilla Lundgren är också den som initierade det uppmärksammade projektet ”Nobel i Rinkeby” där varje års nobelpristagare i litteratur får träffa en skolklass som arbetat fram ett häfte inspirerat av pristagarens texter.

En annan av Gunilla Lundgrens stora insatser är att hon kämpat för att lyfta fram romsk kultur och historia och inte minst romers livsberättelser. Flera av dessa böcker är skrivna på både svenska och romani och en del av dem även översatta till engelska, t.ex. ”Aljosja, zigenarhövdingens pojke” som hon gav ut i samarbete med Liv i Sverige.

Gunilla Lundgren har under årens lopp hedrats med många utmärkelser, en del av dem innebärande avsevärda penningsummor. Som den idealist hon är har hon aldrig utnyttjat dessa för personliga behov utan glatt sig åt att kunna använda dem för att förverkliga ännu något av sina viktiga projekt. Hon är med andra ord en ”kulturens trampcyklist” som ”spårar upp människor som har mycket att berätta om sitt liv, om sin hemtrakt, om sina drömmar”.

Liv i Sveriges styrelse, den 7 mars 2014

 

Trampcykelpriset 2013

Torgny Karnstedt, Båstad

Liv i Sveriges hederspris Trampcykeln, det 19:e i ordningen, går i år till författaren, redaktören och föreläsaren Torgny Karnstedt. Han får priset för sitt mångåriga arbete för att få lågavlönade arbetare och pappor att läsa för sina barn, och för sitt engagemang för ungas läsande. Som uthållig och energisk inspiratör i Läs för mej, pappa!-projektet, på yrkesutbildningar, genom sin antologi ”Läsfeber” och sina vuxen- och ungdomsböcker om arbetarklassens villkor sprider han insikter, entusiasm och läs- och skrivglädje om och till dem som annars har minst tillgång till det skrivna ordet.

 

Januari 2013, Liv i Sveriges styrelse

 

2012

Rose-Marie Lindfors, Skellefteå

Liv i Sveriges hederspris Trampcykeln, det 18:e i ordningen, går i år till dramapedagogen Rose-Marie Lindfors. Hon får Trampcykelplaketten för sitt arbete att inspirera andra att berätta, både lokalt, nationellt och internationell. Vi uppskattar särskilt hennes idéer att uppmuntra det egna livsberättandet bland unga flyktingar i Skellefteå, och för att sammanföra olika kulturer. På så sätt blir det muntliga berättandet inte bara underhållning och trevlig samvaro utan något större; ett redskap för demokrati.

Läs mer: 2012

2011

Kurt-Göran Öberg, Själevad

Liv i Sveriges hederspris år 2011 går till Kurt-Göran Öberg i Själevad, utanför
Örnsköldsvik. Han får priset för sin förmåga att på skilda sätt skapa utrymme för
människor att komma till tals och för sitt engagemang för Liv i Sverige.

Många av medlemmarna i Liv i Sverige vittnar om vilken betydelse det har haft
att de som barn fick lyssna på vuxnas berättelser. Hur de satt under bordet, kröp
ihop uppe på vedlåren och spetsade öronen, eller låg i utdragssoffan och
försökte låta bli att somna. Kurt-Göran Öberg är inget undantag och dessa sin
barndoms upplevelser har han ruvat på hela sitt liv. Det är ur dem han har
hämtat sin nyfikenhet på människor och sin vilja att berätta, och entusiasmera
andra till berättande.
Men innan han riktigt kunde ägna tid åt sitt berättarintresse skulle både
yrkesliv och familjeliv få sitt. Det var först efter pensioneringen från
Facit/Åtvidabergskoncernen, där han slutade som säljare redan som 55-åring,
och tiden på folkhögskola därefter, som han riktigt kunde ta tag i intresset. Då
blev det å andra sidan nästan svårt att säga nej till alla möjligheter som öppnade
sig.

Läs mer: 2011

2010

Charlotte Pauli, Stockholm

Förebilden för Liv i Sveriges hederspris var en folkbildare i Norberg som under många år dagligen spände fast bandspelaren på cykeln och begav sig hem till varenda Norbergsbo som han ännu inte lockat att berätta "om sitt liv, om sin hemtrakt, om sina drömmar", som det sen dess har stått på vår trampcykelplakett. Få av pristagarna har i bokstavlig bemärkelse lyckats leva upp till detta ideal. Dessutom är det numera så bekvämt ordnat för pristagarna, att de människor som vill berätta, muntligt eller i skrift, villigt söker upp de skolor, kurser, radioprogram, tidningar, skrivprojekt och berättarkaféer, dit de har sökt eller inbjudits. Årets pristagare, Charlotte Pauli, även kallad Lotta, är inget undantag.

Läs mer: 2010

2009

Bernt-Olov Andersson, Sandviken

Liv i Sveriges hederspris, som nu delas ut för 15:e gången, går i år till arbetarförfattaren Bernt-Olov Andersson. Han belönas inte i första hand för sitt mångsidiga och långa författarskap. För detta har han redan fått en rad utmärkelser, bland annat Författarförbundets Frödingstipendium, LO:s kulturpris, Martin Koch-priset och Stig Sjödin-priset.

Läs mer: 2009

2008

Jenny Eklund, Umeå

Årets Trampcykelplakett, den 14:e i ordningen, går till journalisten Jenny Eklund. Hon får priset för sina kreativa idéer att inspirera äldre personer att dokumentera sina liv, för sina insatser som radiojournalist där hon lyft fram livsberättelser och för sitt arbete att via webben popularisera biblioteken genom att föra ut läsande och skrivande till nya grupper, inte minst ungdomar.

Läs mer: 2008

2007

Göran Lundin, Skellefteå

Liv i Sveriges hederpris för år 2007 tilldelas den västerbottniske författaren och bokutgivaren Göran Lundin, född 1950. Vad vi i första hand vill premiera är Görans mångåriga arbete som drivande kraft i det författarkooperativa bokförlaget Ord & visor i Skellefteå. Men vi tänker också på den del av hans eget författarskap som lyfter fram norrländska vardagserfarenheter som sällan är omnämnda söderöver. "Förbanna inte mörkret", "Busschauffören som försvann" och "Guldmakarens hemlighet" heter tre av dessa böcker. Den sistnämnda handlar om guld- och silverstölderna på Rönnskärsverken vid 1980-talets början.

Läs mer: 2007

2006

Monika Moberg, Sventorp

Det finns kulturkämpar runt om i Sverige, människor för vilka det är lika självklart som viktigt att för sin omvärld peka ut de livsvärden som de inte själva kan leva utan. De flesta av dessa kulturens trampcyklister brukar vara okända utanför sin hemtrakt, men tack vare Liv i Sveriges medlemmar och lokalombud landet runt får styrelsen lyckligtvis fortlöpande tips om lämpliga priskandidater. Sällan har dock rekommendationerna varit så entusiastiska som när de drivande krafterna i skrivarklubben Pennan i Skaraborg talat sig varma för Monika Moberg i Sventorp.

Läs mer: 2006

2005

Bertil Söderström, Söderköping

Det finns livaktiga skrivargrupper lite varstans i Sverige, men det är något särskilt med den krets i Söderköping som numera heter Lokala poeters sällskap. I den kretsen finns påfallande många skrivbegåvade människor i skilda åldrar, och mitt i kretsen tronar en gammal oförbrännelig söderkis som för säkerhets skull har Söder med även i sitt efternamn, Bertil Söderström.

Läs mer: 2005

2004

Per Gustavsson

Den muntliga berättarrörelsen här i Sverige är otänkbar utan Per Gustavsson. I tjugo år har han varit en drivande kraft, inte bara som berättare för barn och vuxna i alla tänkbara sociala miljöer utan också som arrangör av stora nordiska berättarfestivaler, som utgivare av folkliga berättelsesamlingar, som medskapare och ciceron på Sagomuseet i Ljungby och inte minst som sägenvandrare och skrönikor i Mickel i Långhults oborstade fotspår. Vi som har lett eller medverkat vid Liv i Sveriges berättarkaféer genom åren har i många fall fått avgörande impulser i Per Gustavssons hägn, inte minst i Målaskogs gamla byskola.

Läs mer: 2004

2003

Radioprogrammet Karlavagnen i P4

Föreningen Liv i Sverige utdelar årligen sin hedersplakett Trampcykeln till någon eller några av de "kulturens trampcyklister som ständigt, långt från allfarvägarna, spårar upp medmänniskor som har mycket att berätta om sitt liv, om sin hemtrakt, om sina drömmar." 2003 års pris går till redaktionen för radioprogrammet Karlavagnen, som nu i tio års tid har låtit tusentals medmänniskor berätta om sitt liv utan att avbryta dem.

Läs mer: 2003

2002

Ann-Katrin Tideström

Liv i Sveriges trampcykelplakett för år 2002 går till Ann-Katrin Tideström, Luleå, mångårig radioproducent och folkbildare som förblivit Luleå trogen.

Läs mer: 2002

2001

Läsarnas egna sidor

Liv i Sveriges årliga hederspris har hittills förbehållits kulturlivets enskilda trampcyklister, men i år har vi valt att premiera något så kollektivt som en särskild avdelning i en populär veckotidning, Läsarnas egna berättelser i Hemmets Journal.

Läs mer: 2001

2000

Eva Dahlström, Hallsberg

Under hela 90-talet har Eva sänt ut sina alltid lika välformulerade skrivupprop till kvinnor, till arbetslösa, till långtidssjuka, till 50-talister, till invandrare, till livsgrubblare och till brevskrivare, upprop som ofta följts av personliga intervjuer och som resulterat i en imponerande rad av textantologier. Tillsammans berättar dessa böcker mer om det dagliga livet i Sverige än de flesta samtidsromaner.

Läs mer: 2000

1999

Yngve Ryd, Jokkmokk

Yngve Ryd är född 1952 och brukar pendla mellan Jokkmokk och grannbyn Tårrajaur. Han har alltså mycket lång väg till Stockholm. Men det är också hemma i Lappland som han brukar hitta de intervjuoffer som intresserar honom. Det är gamla jägare och fiskare, det är renskötare och skogshuggare, det är människor som besitter en praktisk överlevnadskunskap som det urbana samhället gjort sig av med.

Läs mer: 1999

1998

Karin Stensson, Lund

Karin Stensson har i många år samlat medmänniskor i Malmö med omnejd till "berättarverkstäder", där framför allt äldre skåningar samtalar om sina minnen, minnen som sedan skrivs ut och samlas i minneshäften som sprids av Lundabygdens ABF.

Läs mer: 1998

1997

Erik Ransemar

Liv i Sveriges hedersplakett Trampcykeln går i år till en författare och journalist som gjort mer än de flesta för att stimulera "vanliga" människor att uttrycka sig i skrift, karlskronaiten och rönningebon Erik Ransemar. Oavsett om han suttit som redaktör för handikapptidskriften Status, som lektör i Föreningen Liv i Sverige eller som kommunalpolitiker i hemkommunen har han hela tiden i handling försökt visa att människor som kallas tysta har mycket att säga, bara de får chansen att yttra sig. Bland de chanser han själv har erbjudit finns allt från intervjuartiklar, skrivupprop och veckoslutskurser till lokala arbetarspel och hela bokserier. Typiskt för Erik, nu när han äntligen blivit avlöst både i Författarcentrum och i Liv i Sveriges styrelse, är att han som tidningsdebattör känner sig mera hemma bland insändarskribenterna än bland kultursidans fullblod.

Läs mer: 1997

1996

Ulf Ärnström, Stockholm

Den till Stockholm utvandrade ångermanlänningen Ulf Ärnström är kanske den av kulturlivets alla trampcyklister som gjort mest för att stimulera människor runt om i Sverige att berätta muntligt. Han har bland annat tagit inititativet till Alla Berättares Dag och till berättarscenen Cric Crac Café.

Läs mer: 1996

1995

Britt Söderholm, Sköldinge, Hederspris till Göran Palm

Britt Söderholm är en av de kulturens trampcyklister som gjort mest för att stimulera människor att uttrycka sig i skrift här i landet, och detta under flera årtionden, dels i Norrbotten, dels på Åsa folkhögskola i Sörmland. Hennes uppskattade skrivarkurser har bland annat resulterat i antologierna "Ostruket" och "Int är det nåt särskilt med Norrbotten", liksom nu senast i bildandet av "Föreningen för kvinnoskrattets bevarande" på Åsa folkhögskola.

Läs mer: 1995

Bli Medlem

Ansök om medlemskap i Liv i Sverige!

 

Medlemskap i Liv i Sverige kostar 200 kr/år och ger dig möjlighet att få ditt manus läst av en professionell lektör, fyra nummer av medlemstidningen och rabatt på våra böcker.

Kontakta oss

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
 
Skriv till styrelsens medlemmar enligt formeln:
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
obs: inga å, ä, ö
Liv i Sverige, c/o Ingrid Sjökvist
Västra Kanalgatan 23
151 71 Södertälje
070-542 42 07
plusgiro: 334396-9
org. nr. 802010-5139
swish 123 677 3683

Kalender

25 sep 2018
18:30 - 21:00
Berättarkafé, Timmermansgården
30 okt 2018
18:30 - 21:00
Berättarkafé, Timmermansgården
27 nov 2018
18:30 - 21:00
Berättarkafé, Timmermansgården